Правила використання навчальних лабораторій ІОЦу

Комп’ютерні лабораторії ІОЦу призначені для навчальної та наукової роботи.

І. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ.

Перед початком роботи слід звернути увагу на справність комп’ютера, периферійних пристроїв (клавіатури, мишки, монітора) та наявність килимка; в разі виявлення несправностей слід негайно повідомити адміністратора. Кожен користувач зобов’язаний підтримувати своє робоче місце в належному стані.

У разі виникнення труднощів технічного характеру (збій у роботі комп’ютера) користувач повинен повідомити працівника ІОЦу .

Користувач несе відповідальність за нанесення шкоди майну ІОЦу .

Працівники ІОЦу зобов’язані забезпечувати функціональність комп’ютерів та усувати несправності. Працівникам ІОЦу не ставиться в обов’язок надання консультацій по використанню комп’ютерної техніки.

ІІ. РОБОТА ПІД ЧАС ПАР.

Під час пар в лабораторії мають право знаходитись тільки ті студенти, в яких проводиться пара згідно розкладу у цій лабораторії. Під час пар студенти зобов’язані дотримуватись встановлених правил використання лабораторій ІОЦу . Якщо група займається в лабораторії ІОЦу вперше, староста повинен подати список студентів адміністратору.

ІІІ. РОБОТА ПІСЛЯ ПАР.

УВАГА! Після проведення навчальних занять комп’ютери в навчальних лабораторіях блокуються.

Кожен бажаючий працювати в навчальній лабораторії в позаурочний час зобов’язаний пройти реєстрацію – пред’явити студентський квиток або залікову книжку і на спеціальному бланку вказати реєстраційні відомості:

– своє прізвище, ім’я та по батькові;
– номер групи (для студентів) або кафедру (для викладачів);
– номер робочого місця (вказаний адміністратором);
– номер студентського квитка (залікової книжки);
– мету роботи;
– час початку роботи;
– особистий підпис.

Після завершення роботи слід повідомити про це адміністратора.

ІV. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

приносити з собою і (або) використовувати програми та інформацію розважального характеру (ігри, музика, кліпи тощо);
займатися справами, які не пов’язані з використанням обчислювальної техніки;
голосно розмовляти, сміятися чи ще якось заважати роботі інших користувачів та працівників Центру;
знищувати, змінювати чи переміщувати файли, створені іншими користувачами.

У разі порушення правил роботи або при вказанні у реєстраційній відомості неправдивої інформації користувач позбавляється права займатися в лабораторії ІОЦу .